راهنمای ارسال مقالهثبت نام / Registrationارسال مقاله / Paper Submissionشرکت درهمایششرکت در کارگاه های علمی

 

پلیمر، الیاف، رنگ و مواد پیشرفته درصنعت نساجی، پوشاک و مد

مدیریت، کارآفرینی و توسعه کسب و کار در نساجی، پوشاک و مد

ارائه آخرین فناوری های نوین در صنعت نساجی، پوشاک و مد

تکنیک های رنگرزی، چاپ و تکمیل در نساجی و پوشاک و مد

منسوجات فنی( پزشکی، هوافضا، کشاورزی، ژئوتکستایل و ...)

فرش، منسوجات بی بافت، کفپوشهای ماشینی و چرم

تکنولوژی و فناوری های تولید منسوجات خانگی و مد

مدلسازی و روش های پیشرفته در نساجی و پوشاک

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی ، پوشاک و مد

پژوهش های هنری صنعت نساجی، پوشاک و مد

فناوری نساجی، تولید پوشاک و مد

طراحی پارچه و لباس


اطلاعات کنفرانس

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

alt
دکتر سید حسین ابراهیمیان دکتری تخصصی
رئیس دانشگاه- رئیس همایش
alt
دکتر سید جعفر موسوی دکتری تخصصی
معاونت علمی
alt
دکتر امیر مرزبان
دکتری تخصصی
مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه
alt
دکتر علیرضا حسین پور
دکتری تخصصی
رئیس اداره پژوهش دانشگاه
alt
دکتر پیمان ولی پور دکتری تخصصی
دبیر علمی همایش

دکتر علی عرشی دکتری تخصصی
دبیر اجرایی همایش


پوستر همایش

برگزار کنندگان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
با مجوز شماره 31071398021802 مورخ 97/4/3

با همکاری


حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


سید جعفر موسوی
دکتری تخصصی معاون علمی
عباسعلی پورآقاجاندکتری تخصصیمعاون مالی و پشتیبانی
پیمان ولی پور دکتری تخصصی دبیر علمی
علی عرشی دکتری تخصصی دبیر اجرایی
سیدسعیدحمیدی دانشجوی دکتری مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

alt
دکتر عبدالرسول مقسم
دکتری تخصصی
رئیس کمیته علمی
alt
دکتر محمد ابراهیم حیدری
دکتری تخصصی
مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
alt
دکتر علیرضا حسین پور
دکتری تخصصی
مسئول کمیته مالی و پشتیبانی
alt
دکتر وحید محمدی
دکتری تخصصی
مسئول کمیته کارگاه های آموزشی
alt
دکتر سیاوش افراشته
دکتری تخصصی
مسئول کمیته دانشجویی
alt
دکتر حبیب ا... طیبی
دکتری تخصصی
مسئول کمیته مسابقات جانبی کنفرانس
alt
دکتر نادیا معقولی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته داوران
alt
دکتر حسین اصغری
دکتری تخصصی
مسئول کمیته انتظامات
alt
مهندس محمد زحلی
مهندسی
مسئول برگزاری کنفرانس های دانشگاهنام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
دکتر علی اصغر اصغریان جدی
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر سعید شیخ زاده نجار
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر علی شمس ناظری
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر نادیا معقولی
استادیار
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر وحید محمدی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر علیرضا حسین پور
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر عبدالرسول مقسم
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر علی عرشی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر سیاوش افراشته
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر مسعود کشه فراهانی استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر ابراهیم حیدری گلفزانی
استادیار دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر مزدک ولیدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر شیرین نوربخش
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام
alt
دکتر مریم مونسی سرخه
استادیار
دکترای پژوهش هنر دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر بابک نوروزی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر زهرا احمدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه هنر تهران
alt
دکتر رامین خواجوی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
alt
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر حبیب ا.. طیبی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر اسماعیل یزدان شناس
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یزد
alt
دکتر محمد میر جلیلی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یزد
alt
دکتر علی اکبر مرآتی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر محمد علی توانایی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه یزد
alt
دکتر سعید آجیلی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
alt
دکتر ابوسعید رشیدی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
alt
دکتر منصور دیاری بیدگلی
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر رضا توانا قمصری
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر معصومه فیروزی
استادیار
دکترای نانو تکنولوژی
دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر مجید منتظر
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهراننام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
دکتر علی اصغر اصغریان جدی
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر سعید شیخ زاده نجار
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر علی شمس ناظری
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر نادیا معقولی
استادیار
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر وحید محمدی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر علیرضا حسین پور
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر عبدالرسول مقسم
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر علی عرشی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر سیاوش افراشته
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر مسعود کشه فراهانی استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر ابراهیم حیدری گلفزانی
استادیار دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر مزدک ولیدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر شیرین نوربخش
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام
alt
دکتر مریم مونسی سرخه
استادیار
دکترای پژوهش هنر دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر بابک نوروزی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر زهرا احمدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه هنر تهران
alt
دکتر رامین خواجوی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
alt
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر حبیب ا.. طیبی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt
دکتر اسماعیل یزدان شناس
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یزد
alt
دکتر محمد میر جلیلی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد واحد یزد
alt
دکتر علی اکبر مرآتی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران
alt
دکتر محمد علی توانایی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه یزد
alt
دکتر سعید آجیلی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
alt
دکتر ابوسعید رشیدی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
alt
دکتر منصور دیاری بیدگلی
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر رضا توانا قمصری
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر معصومه فیروزی
استادیار
دکترای نانو تکنولوژی
دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر مجید منتظر
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه امیر کبیر تهران

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن :       نمابر : 01142255088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : دکتر علی عرشی  09133637344

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 اسفند 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله

تاریخ برگزاری همایش: 18 اردیبهشت 1398


محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی