مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

راهنمای تدوین پوستر ( دانلود)

ابعاد پوستر : 60x90

یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398
اندازه فایل :3.06 مگابایت

فایل راهنمای تدوین مقاله-فارسی ( دانلود)

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله که مورد تایید دبیرخانه ی کنفرانس می باشد، آشنا خوهید شد.

چهارشنبه, 28 فروردین 1398
اندازه فایل :7.74 مگابایت

فایل راهنمای تدوین مقاله-انگلیسی ( دانلود)

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله که مورد تایید دبیرخانه ی کنفرانس می باشد، آشنا خوهید شد.

چهارشنبه, 28 فروردین 1398
اندازه فایل :3.34 مگابایت


دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی