محورهای کنفرانس/ Conference Topics چاپ

پلیمر، الیاف، رنگ و مواد پیشرفته درصنعت نساجی، پوشاک و مد

مدیریت، کارآفرینی و توسعه کسب و کار در نساجی، پوشاک و مد

ارائه آخرین فناوری های نوین در صنعت نساجی، پوشاک و مد

تکنیک های رنگرزی، چاپ و تکمیل در نساجی و پوشاک و مد

منسوجات فنی( پزشکی، هوافضا، کشاورزی، ژئوتکستایل و ...)

فرش، منسوجات بی بافت، کفپوشهای ماشینی و چرم

تکنولوژی و فناوری های تولید منسوجات خانگی و مد

مدلسازی و روش های پیشرفته در نساجی و پوشاک

کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی ، پوشاک و مد

پژوهش های هنری صنعت نساجی، پوشاک و مد

فناوری نساجی، تولید پوشاک و مد

طراحی پارچه و لباس

 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی