هزینه ی شرکت در کنفرانس/ Payment چاپ


هزینه ی شرکت در کنفرانس

دانشجویی با ارائه کارت دانشجویی
700,000 ریال
هیات علمی
1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان
1,500,000 ریال
شرکت کنندگان با ارائه گواهی انجمن یا صنف
700,000 ریال


- نویسندگان مقاله  به ازای هر مقاله باید 1,250,000 ریال واریز نمایند و دیگر نیازی به پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس ندارند. 


  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه داوری مقالات، حضور در کنفرانس، شرکت در پنل های تخصصی سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در جلسات ارائه مقالات و پوستر، دریافت گواهینامه معتبر پذیرش مقاله برای تمام نویسندگان، لوح فشرده مقالات، پذیرایی بین جلسات، ناهار و استفاده و بهره مندی از هدایا و پکیج کنفرانس می باشد.
  • هزینه ثبت نام شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه شرکت در کنفرانس را پس از عضویت در سایت پرداخت نموده و مراحل ثبت نام نهایی خود را تکمیل نمایند.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در کنفرانس عودت داده نخواهد شد.


  • شماره حساب  0107785256000 بانک ملی به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


تذکر:

- شرکت کنندگان لازم است اصل کلیه فیش های واریزی به حساب کنفرانس را نگهداری نموده تا در صورت نیاز ارائه نمایند.

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.


alt

 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی