کمیته داوران / Reviewer Committee چاپنام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
دکتر علی اصغر اصغریان جدی
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
alt
دکتر سعید شیخ زاده نجار
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
alt
دکتر علی شمس ناظری
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر نادیا معقولی
استادیار
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر وحید محمدی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر علیرضا حسین پور
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر عبدالرسول مقسم
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر علی عرشی
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر سیاوش افراشته
استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر مسعود کشه فراهانی استادیار دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر ابراهیم حیدری گلفزانی
استادیار دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر مزدک ولیدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر شیرین نوربخش
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
alt
دکتر مریم مونسی سرخه
استادیار
دکترای پژوهش هنر دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر بابک نوروزی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه گیلان
alt
دکتر زهرا احمدی
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه هنر تهران
alt
دکتر رامین خواجوی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر حبیب ا.. طیبی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
دکتر اسماعیل یزدان شناس
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
alt
دکتر محمد میر جلیلی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
alt
دکتر علی اکبر مرآتی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
alt
دکتر محمد علی توانایی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه یزد
alt
دکتر سعید آجیلی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
alt
دکتر ابوسعید رشیدی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
alt
دکتر منصور دیاری بیدگلی
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
alt
دکتر رضا توانا قمصری
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد واحد کاشان
alt
دکتر معصومه فیروزی
استادیار
دکترای نانو تکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
alt
دکتر مجید منتظر
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
alt
دکتر مرتضی ابراهیم نژاد افروزی
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه فنی حرفه ای مازندران
alt
دکتر فریده طالب پور
استاد
دکترای شیمی نساجی دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر فریناز فربود
استادیار
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر روشنک داوری
استادیار
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا تهران
alt
دکتر کمالدین قرجیک
دانشیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف پژوهشکده رنگ ایران
alt
دکتر مهدی صفی
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف پژوهشکده رنگ ایران
alt
دکتر رضا قاضی سعیدی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
alt
دکتر صفدر اسکندرنژاد
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
alt
دکتر اعظم طالبیان
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر خسرو فریزاده
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر مهرداد حاجی لاری
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر علی پیروی
استادیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر شیرین نوربخش
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر سیما حبیبی
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
alt
دکتر مسعود لطیفی
استاد
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
alt
دکتر بابک نوروزی
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه گیلان
alt
دکتر سیدمنصور بیدکی
دانشیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه یزد
alt
مهندس محمد ویسیان
مربی
شیمی نساجی و علوم الیاف مرکز فرش ملی ایران
alt
دکتر امین الدین حاجی
استادیار
دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه یزد
alt
دکتر مهرداد محمدیان
استادیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
alt
دکتر ابوالفضل داودی
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
alt
دکتر حسین ایزدان
دانشیار
دکترای شیمی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
alt
دکتر عماد هزاوه ای
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
alt
دکتر روح الله باقرزاده
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
alt
دکتر خضرالله متاجی
دکتری
دکتری مدیریت صنعتی
دانشگاه کمال الملک نوشهر
alt
دکتر عاطفه نمدیان پور
استادیار
دکترای فلسفه هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
alt
دکتر محسن هادی زاده
دانشیار
دکترای تکنولوژی نساجی دانشگاه یزد
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی