لیست کارگاه های آموزشیعنوان کارگاه
عنوان: استایلینگ
با همکاری: برند دکتر استایل
استاد: سحر موسوی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 15 الی 16
مکان: کلاس 403دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: شیوه های کالکشن سازی برای جشنواره
با همکاری: موسسه طراحان مد
استاد: الناز حدیدی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 14 الی 15
مکان: کلاس 402دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: آموزش گلدوزی برزیلی
با همکاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: شریفه پورمحمدی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 9 الی 10:30 و 13 الی 14
مکان: سالن ورودی کنفرانس بخش غربی
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: مسابقه طراحی لباس
با همکاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: دکتر نادیا معقولی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 15-13
مکان: 308 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:


(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

وسایل مورد نیاز به عهده شرکت کننده  (سن و مقطع تحصیلی آزاد) مضامین مسابقه: طراحی با موضوع آزد 2- طراحی بزای فیلمهای علمی تخیلی 3- طراحی با الهام از معماری ایرانی 4- طراحی برای کاروان ورزشی المپیک و 5- طراحی در سبک خیابانی(street style)


عنوان: مسابقه نقاشی روی پارچه
با همکاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: دکتر نادیا معقولی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 12-10
مکان: کلاس 214 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

 وسایل مورد نیاز به عهده شرکت کننده  (سن و مقطع تحصیلی آزاد)

عنوان: مسابقه گلدوزی
با همکاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: دکتر نادیا معقولی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 10-08
مکان: کلاس 215 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

وسایل مورد نیاز به عهده شرکت کننده  (سن و مقطع تحصیلی آزاد)

عنوان: سوخت نگار پارچه
با همکاری: گروه طراحی لباس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: رقیه رضایی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 9 الی 10:30 و 13 الی 14
مکان: ورودی کنفرانس بروبروی سالن پذیرش
توضیحات:

(رایگان)ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاهفقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: ساخت عروسک سنتی و جواهر دوزی
با همکاری: گروه طراحی لباس توحید آمل
استاد: فرزانه غلامی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: ساعت9 الی 10:30 و 13 تا 14
مکان: ورودی اصلی سالن کنفرانس
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: جنسیت سازی
با همکاری: موسسه مهرآزی (تهران)
استاد: خانم استاد رویا حیدریان (فوق لیسانس دانشگاه الزهرا)
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 10.30الی 13.30
مکان: کلاس 401دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:

 ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: کاربرد هنر کچه در طراحی لباس
با همکاری: موسسه ایکات استان مازنداران
استاد: استاد ماه ریز وحیدیان
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 11 الی 13
مکان: ورودی کنفرانس بخش شرقی
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: چاپ دیجیتال در نساجی و پوشاک
استاد: دکتر ابولفضل مظفری
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 13 الی 14و 15-14 عصر
مکان: کلاس 410دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: چاپ اسکرین دستی روی لباس
با همکاری: شرکت فرآیند شیمی
استاد: مهندس کوروش سالارفر
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: ساعت 9صبح الی 10
مکان: دانشکده فنی و مهندسی- کارگاه چاپ کلاس 409
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس


دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی