لیست کارگاه های آموزشیعنوان کارگاه
عنوان: سوخت نگار پارچه (چهارشنبه)
با همکاری: گروه طراحی لباس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
استاد: رقیه رضایی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 12-13 و 16-15
مکان: کلاس 210 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان)ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاهفقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: رشته ساخت عروسک سنتی و جواهر دوزی (چهارشنبه)
با همکاری: گروه طراحی لباس توحید آمل
استاد: فرزانه غلامی
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: ساعت 11 الی 13
مکان: کلاس 212 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: جنسیت سازی (چهارشنبه)
با همکاری: موسسه مهرآزی (تهران)
استاد: خانم استاد رویا حیدریان (فوق لیسانس دانشگاه الزهرا)
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 10.30الی 13.30
مکان: کلاس 211 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:

 ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاهفقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: کاربرد هنر کچه در طراحی لباس (چهارشنبه)(رایگان)
استاد: مهندس ماه ریز وحیدیان
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 11 الی 13
مکان: کلاس 209 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: چاپ دیجیتال در نساجی و پوشاک (چهارشنبه)(رایگان)
استاد: دکتر ابولفضل مظفری
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: 13 الی 14و 15-14 عصر
مکان: کلاس 208دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس

عنوان: چاپ اسکرین دستی روی لباس (چهارشنبه)(رایگان)
با همکاری: شرکت فرآیند شیمی
استاد: مهندس کوروش سالارفر
تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1398
تاریخ پایان: 11 اردیبهشت 1398
زمان: ساعت 9صبح الی 10
مکان: دانشکده فنی و مهندسی- کارگاه چاپ
توضیحات:

(رایگان) ارائه گواهی پایان دوره  به تایید دانشگاه فقط به شرکت کنندگان در سامانه کنفرانس


دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 5 اردیبهشت 1398


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی